نام کتاب: نمونه سوال امتحانی جغرافیای دوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۱۵۶ کیلوبایت

فرمت: پی دی اف

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی انشا و نگارش فارسی سوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۷۰۰ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی املای فارسی دوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱ صفحه

حجم فایل: ۲۵۱ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۸۲ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی دینی سوم راهنمایی - خرداد  92 (همراه با پاسخنامه)

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۴ صفحه

حجم فایل: ۱۸۰۴ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی پیام آسمانی دوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱ صفحه

حجم فایل: ۹۷ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی دفاعی دختران و پسران سوم راهنمایی - خرداد  92 (همراه با پاسخنامه)

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۶ صفحه

حجم فایل: ۱۲۸۹ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی عربی دوم راهنمایی - خرداد  92 

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۸۲ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی عربی سوم راهنمایی - خرداد  92 (همراه با پاسخنامه)

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۳صفحه

حجم فایل: ۲۰۳۵ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری || | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: شاهنامه

نویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱۹۷۳ صفحه

حجم فایل: ۴۳۹۲ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: صلوات و آثار آن

نویسنده: محبوبه سادات علوی علی آبادی

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

حجم فایل: ۵۲۹ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی اف

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی

نویسنده: آراز اورمولو

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه

حجم فایل: ۲۱۲۳ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: عشق از نگاه بزرگان

نویسنده: -

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۳۵ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: آموزش تنبک

نویسنده: -

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: - صفحه

حجم فایل: ۲۸۰۴ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری || | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: داستان های کوتاه و آموزنده

نویسنده: محمدعلی باباپور

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه

حجم فایل: ۲۶۰۹ کیلوبایت

فرمت کتاب: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: ۱۰ درس تاثیرگذار در زندگی انیشتین از زبان خودش

نویسنده: -

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۵۳ کیلوبایت

فرمت: پی دی اف

 

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

 | | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی سوم راهنمایی - خرداد  92(همراه با پاسخنامه)

نویسنده: -

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۶ صفحه

حجم فایل: ۹۹۵ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دوم راهنمایی - خرداد 92

نویسنده: حمید الیاسی قیداری

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۴ صفحه

حجم فایل: ۸۷ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری || | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

کتاب حاضر گنجینه ای از نام های ایرانی است که در آن معانی تک تک اسم ها آورده شده است. می توانید ین کتاب را به صورت جداگانه برای استفاده در کامپیوتر و گوشی تلفن همراه به رایگان دانلود نمایید.ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
نام کتاب: راه های تقویت حافظه

نویسنده: بهنام فخر آور

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۸۶ صفحه

حجم فایل:۹۸۹ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: آموزش سه تار

نویسنده: موسی معروفی و نصراله زرینچه

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۳۴ صفحه

حجم فایل: ۹۸۵ کیلوبایت

فرمت: پی دی افادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: تاریخ ایران باستان

نویسنده: م.مولر (ترجمه دکتر ژاله آموزگار)

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه

حجم فایل: ۶۷۸۳ کیلوبایت

فرمت: پی دی اف

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: ورزش در محیط کار

نویسنده: راشین گوهرشادی

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۳۹ صفحه

حجم فایل: ۱۹۴۳ کیلوبایت

فرمت: پی دی اف

 

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |

نام کتاب: سخنان آلبرت انیشتین

نویسنده: -

منبع: مرجع دانلود کتاب

تعداد صفحات: ۲ صفحه

حجم فایل: ۴۳ کیلوبایت

فرمت: پی دی اف

 ادامه مطلب
| | مدیر سایت : حمید الیاسی قیداری |
  • مهریه
  • قالب بلاگفا